O PROJEKTU

U travnju 2019. godine Story pokreće jedan od najvažnijih projekata od njegova osnutka – višegodišnju društveno odgovornu akciju kojoj je cilj podizanje svijesti javnosti o poštovanju ljudskih prava.

Projekt #SameChances korijene ima u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima koja je proglašena na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda 1948. godine te Povelji Europske unije o temeljnim pravima iz 2000. godine.

Vrijednosti na kojima se temelji projekt #SameChances i na kojima planiramo naše aktivnosti jesu počela građanskog društva na temeljima solidarnosti – prava koja proistječu iz načela solidarnosti, društveno ekonomska pravičnost i uključivost društveno osjetljivih skupina, uvažavanje različitosti, rodna ravnopravnost, sloboda izbora i izražavanja.

Cilj višegodišnje društveno odgovorne akcije je podići svijest o najosjetljivijim područjima na kojima su ljudska prava ugrožena, promicati pozitivne primjere osoba, organizacija i ustanova koje se bave zaštitom i promicanjem ljudskih prava.

Tijekom cijele godine te kontinuirano sljedećih deset godina Story će se na svim svojim medijskim platformama baviti pitanjima ljudskih prava koja često ostanu samo mrtvo slovo na papiru.